Bezoek vrijblijvend onze toonzaal in Sint-Niklaas tijdens de openingsuren. Ook mogelijk op afspraak.

Privacybeleid

Van Raemdonck nv, gevestigd te Manta 13, 9250 Waasmunster, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en in overeenstemming met bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation) / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze verklaring wordt naar “Van Raemdonck nv” ook verwezen naar “wij”.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Raemdonck nv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Raemdonck nv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende diensten:

 • U de mogelijkheid te geven om een service-aanvraag te doen;
 • Bepaalde van uw persoonsgegevens kunnen we combineren met andere gegevens in het kader van profilering om u gericht boodschappen te kunnen sturen, zodat u bijvoorbeeld een tweejaarlijkse herinnering ontvangt voor een periodiek onderhoud van uw haard, op basis van uw toestemming.

Van Raemdonck nv verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast verwerkt Van Raemdonck nv uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van service-aanvragen. Hiervoor hebben we uw interventie-adres en factuuradres nodig.

Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, met uitzondering van onze eigen leveranciers, indien dit noodzakelijk is voor de goede werking van uw aangekocht product.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Raemdonck nv neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van Raemdonck nv bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Raemdonck nv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Raemdonck nv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken

Van Raemdonck nv gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze website werkt samen met Google Analytics, een web analytics-service van Google, Inc. Google Analytics plaatst een cookie om het gebruik van onze website te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteiten op onze website. Dit helpt ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Meer informatie over de gegevensverwerking van Google Analytics is te vinden via volgende link: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Kan ik het gebruik van cookies weigeren?

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het gebruik van sharing tools

Onze website maakt gebruik van een aantal social media-tools onder de vorm van ‘share’-buttons die het voor de gebruikers eenvoudig maakt om informatie te delen met hun vrienden op een aantal sociale netwerken. Hierdoor is het mogelijk dat u, door het bezoeken van een pagina waar zo’n social media-plugin in is verwerkt, cookies van deze websites tegenkomt. Deze websites worden niet beheerd door Van Raemdonck nv. Als u deze links gebruikt, aanvaardt u ook de privacy policies van deze websites. Deze websites kunnen ook een cookie plaatsen wanneer u bent ingelogd op hun diensten. Op deze manier kunnen ze ook gegevens verzamelen en u advertenties tonen op andere websites, waarvan ze denken dat deze relevant zijn, op basis van uw interesses.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@vanraemdonck-haarden.be.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Raemdonck nv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vanraemdonck-haarden.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer (BE) of Burgerservicenummer (NL) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Van Raemdonck nv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Van Raemdonck nv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Belgische Privacycommissie: https://www.privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Raemdonck nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanraemdonck-haarden.be.

Van Raemdonck nv heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • SSL/TLS : wij versturen uw gegevens via een beveiligde verbinding met 256-bit versleuteling. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Wijzigingen

Van Raemdonck nv zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Contact met ons opnemen

Als u een vraag heeft over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u op volgende wijze contact met ons opnemen: